Tłumaczenia brajlowskie

Jako podmiot ekonomii społecznej współpracujemy z Sądami i Prokuraturą w Poznaniu oraz innymi instytucjami publicznymi tłumacząc korespondencję przesyłaną do tych jednostek przez osoby niewidome.

Tłumaczymy listy okolicznościowe, podania, zażalenia oraz wszelkiego rodzaju korespondencję na pismo brajla i odwrotnie.

 

Przeprowadzamy konwersję na pismo brajla do plików w różnych formatach graficznych.

 

Tłumaczenie na pismo braille'a

 

Zapraszamy do współpracy

kontakt: brajl@masterpunkt.com