Grafika wypukła

Wydruk różnego rodzaju grafiki (mapy, rysunki, tabele, itp.) na papierze pęczniejącym w formacie do A3.

Rysunek lub wydruk w kolorze czarnym naniesiony na specjalny papier pęczniejący po przejściu przez wygrzewarkę staje się wypukły. Wydruk wyróżnia się tym, że jednocześnie może służyć osobom słabowidzącym i niewidomym.
Drukujemy grafiki przesłane bezpośrednio do nas oraz zajmujemy się projektowaniem map, rysunków technicznych i innych zlecanych przez klientów.

Na poniższych zdjęciach mapa Polski z podziałem na województwa z zaznaczonymi miastami wojewódzkimi. Format A4.


Zdjęcie przedstawia wypukłą mapę Polski z nazwami miast zapisanymi w brajlu Zdjęcie przedstawia fragment wypukłej mapy

Poniżej mapa świata z opisanymi w brajlu kontynentami i nazwami oceanów. Format A3.


Zdjęcie przedstawia uwypukloną mapę świata z nazwami kontynentów i oceanów w brajlu Zdjęcie przedstawia fragment wypukłej mapy świata

Skontaktuj się z nami: brajl@masterpunkt.com