Kontrola jakości tłoczenia brajlem

Zajmujemy się kontrolą jakości tłoczenia pisma punktowego brajla na etykietach i opakowaniach leków.

Kontrola przeprowadzana jest osoby niewidome posiadające odpowiednie uprawnienia wydane przez Polski Związek Niewidomych.

Zapraszamy do współpracy firmy farmaceutyczne, chemiczne, kosmetyczne i spożywcze, które ustawowo zobowiązane są do umieszczania napisów w brajlu na opakowaniach swoich produktów oraz wszystkich innych uczestników rynku, którym zależy na równym dostępie do informacji.

Jako podmiot ekonomii społecznej współpracujemy z kilkoma drukarniami na terenie województwa wielkopolskiego.

 

kontorla jakości tłoczenia brajlem na opakowaniach leków

 

Zapraszamy do współpracy

kontakt: brajl@masterpunkt.com