Tłuamczenia na pismo brajla

Zajmujemy się konwersją tekstów na pismo brajla i odwrotnie.


Osoba z dysfunkcją wzroku ma prawo otrzymać od dostawców usług telekomunikacyjnych oraz od banków ogólne warunki umów, regulaminy oraz faktury w formie wydruku w piśmie brajla .Zdjęcie przedstawia kartkę z napisem w brajlu

Tłumaczymy listy okolicznościowe, zaproszenia, podania,oraz wszelkiego rodzaju korespondencję.


Przeprowadzamy konwersję na pismo brajla do plików graficznych.Skontaktuj się z nami: brajl@masterpunkt.com