Zmiany w programie Aktywny Samorząd 2019

Zmiany w Aktywnym Samorządzie!!!
Dofinansowanie sprzętu i oprogramowania dla stopnia znacznego (osoby niewidome) zostało podwyższone z 20 000 zł do kwoty 24 000 zł w tym urządzenia brajlowskie 15 000 zł. Dla pozostałych osób ze stopniem znacznym (osoby słabowidzące) dofinansowanie wzrosło do kwoty 9 000 zł. Minimalny udział własny 10%
Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na zakup sprzętu i oprogramowania mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 6 000 zł. Minimalny udział własny 30%

Do zakupionego sprzętu możliwe jest darmowe dla beneficjenta szkolenie.

Dla dociekliwych Usunięto obraz.:)
Poniżej znajduje się link do strony poświęconej warunkom AS 2019
https://www.pfron.org.pl/…/kierunki-dzialan-oraz-warunki-b…/