Aktywny Samorząd 2020

Wnioski w programie Aktywny Samorząd można składać od 1 marca do 31 sierpnia 2020 roku w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Do tego potrzebne jest posiadanie Profilu Zaufanego na platformie ePUAP

 

Kwota dofinansowania zakupu sprzętu elektronicznego i oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (osoby niewidome) wynosi 24 000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15 000 zł.

 

W 2020 roku na zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku (B3)  kwota dofinansowania wzrosła z 6.000 zł do 7.500 zł, a udział własny zmniejszył się z 30% na 10% ceny brutto.

 

Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba pkt – 100), w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

  • są zatrudnione - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 25,
  • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
  • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
  • w 2019 lub w 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.

 

Pomagamy w wypełnianiu wniosków !

 

Więcej informacji na stronie PFRON