Druk w brajlu

MasterPunkt świadczy usługi konwersji plików i tłoczenia w piśmie punktowym Braille’a dla podmiotów z różnych segmentów rynku m.in. firmy telekomunikacyjne, firmy farmaceutyczne, jednostki samorządu, sądy i prokuratury, fundacje i stowarzyszenia.

Nasz atut to pięć lat bogatego doświadczenia w obsłudze B2B oraz świetnie przygotowany zespół specjalistów zajmujący się tłoczeniem pisma punktowego Braille’a.

Koordynator Projektu sprawujący bezpośrednią kontrolę nad jakością zlecenia dla naszego klienta posiada uprawnienia poświadczone Certyfikatem Instruktora Nauki Pisma Punktowego Braille’a wydanym przez Polski Związek Niewidomych w Warszawie.

Obecnie Spółdzielnia oferuje usługi:

Wyróżnia nas dostępna cena, krótki czas realizacji zamówienia oraz najwyższy standard wykonania druków.
Drukujemy na wysokiej jakości papierze o gramaturze 160 g/m2.

 

 obraz przedstawia palec czytający pismo brajla

 


Czym jest pismo brajla

Wynalazcą pisma punktowego jest Louis Braille. Podstawą systemu Braille'a jest sześciopunkt zwany znakiem tworzącym. Każdy znak tworzony jest poprzez kombinację sześciu wypukłych punktów ułożonych w dwóch kolumnach po trzy punkty w każdej.
Lewa kolumna zawiera umownie oznaczone punkty: 1,2,3, w prawej znajdują się punkty: 4,5,6. Wzajemna kombinacja i rozmieszczenie punktów daje możliwość zapisu sześćdziesięciu trzech znaków. W brajlu można zapisać praktycznie wszystko – istnieje kilka uzupełniających systemów zapisu brajlowskiego – notacje: matematyczna, chemiczna, fizyczna i muzyczna.
Brail nie jest językiem, jak czasami jest mylnie określany. Brail jest systemem zapisu, który może być stosowany w każdym języku.
Znaki alfabetu Braille'a zajmują dużo więcej miejsca niż ich standardowe odpowiedniki czarnodrukowe. Strona formatu A4 zwykłego tekstu pisanego czcionką 12pt to około 3 strony w brajlu.

 

Skontaktuj się z nami: brajl@masterpunkt.com